Contact Us

DaJing Group
Address: Jiangsu province Jiangyin City Weicheng Yang Road, No. 268
Hotline: 400-168-5888
WebSite: www.da-jing.com

Contact Us

ContactUs


Jiangsu DaJing group

Address: No. 268 Cheng Yang Road, Jiangyin City

Unified national customer service hotline: 400-168-5888


Jiangsu DaJing iron and Steel Co., Ltd.

Address: No. 268 Cheng Yang Road, Jiangyin City

Tel: 0510-86263019


Jiangsu Hua Yi logistics Limited by Share Ltd

Address: No. 268 Cheng Yang Road, Jiangyin City

Tel: 0510-86260517(transport)、0510-86951839(transport)、0510-86610668(storage)


Jiangyin BaoSha processing Steel Co., Ltd.

Address: No. 268 Cheng Yang Road, Jiangyin City

Tel: 0510-86250139


Jiangsu DaJing supply chain management Co., Ltd.

Address: No. 268 Cheng Yang Road, Jiangyin City

Tel: 0510-68951836


Jiangsu DaJing new trunk Limited by Share Ltd

Address: No. 268 Cheng Yang Road, Jiangyin City

National unified service hotline: 400-168-5888


Nanjing DaJing iron and Steel Co., Ltd.

Address: Room 10, hall 208, Production materials market, No. 1 HeDao Road, Xiaguan District, Nanjing

Tel: 025-85535778


Shanghai DaJing Iron & Steel Trade Co., Ltd.

Address: Room 3167, East, Baoshan District, No. 1502 Friendship Road, Baoshan District, Shanghai

Tel: 021-66799861


Zhejiang DaJing Trading Co., Ltd.

Address: Room 5110-5111, No. 6 Sanliyang Road, Gongshu District, Hangzhou

Tel: 0571-89970796 0510-86263019


Jiangsu DaJing ship materials Co., Ltd.

Address: No. 268 Cheng Yang Road, Jiangyin City

Tel: 0510-86263019


Tape subsidiary of DaJing Group

Address: No. 268 Cheng Yang Road, Jiangyin City

Tel: 0510-68951838


Raw materials subsidiary of DaJing Group

Address: No. 268 Cheng Yang Road, Jiangyin City

Tel: 0510-68951959Dajing Group©All Rights Reserved Dajing Group 2016

SERVICE
click here